Cellokoncert i Sønderhå kirke 30. august kl. 19.00

Anker Sigfusson spiller musik komponeret af Bach. Sidste gang var det en fantastisk oplevelse og det bliver det helt sikkert igen denne gang - vel mødt :)

Graver søges til Stenbjerg

Stenbjerg menighedsråd, Sydthy Provsti søger en graver til Stenbjerg Kirke

Stilingen er på 30 timer pr. uge og er ledig fra 1. oktober 2018 eller efter aftale.

Vi forventer, med baggrund i de meget varierende opgaver, at ansøger til stillingen:

• kan varetage og være ansvarlig for kirkegårdenes vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.

• kan varetage pasning, tilsyn og rengøring af kirken og graverfaciliteter

• kan forberede og medvirke ved gudstjenester og øvrige kirkelige aktiviteter

• kan vejlede kirkegårdens brugere

• kan arbejde selvstændigt og samvittighedsfuldt

• kan varetage administrative opgaver i Brandsoft kirkegårdssystem Vi søger en medarbejder, der

• er udadvendt og imødekommende

• er fleksibel, engageret, initiativrig og kommunikerer godt både i skrift og tale

• har et positivt livssyn, godt humør og en god fornemmelse for arbejdets særlige karakter

• har IT-kundskaber – gerne kendskab til Brandsoft

• har relevant faglig uddannelse og er villig til at deltage i nødvendig uddannelse

• fungerer godt socialt og er indstillet på et konstruktivt samarbejde med præst, menighedsråd, kirkens øvrige personale og frivillige •

er fortrolig med Folkekirken og har indsigt i dens liv og struktur

Vi tilbyder:

• en selvstændig og udfordrende stilling med stor indflydelse på egen hverdag

• gode graver faciliteter (nybyggeri under opførelse, påbegyndt 2018)

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.

Ansættelsesvilkår Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, for gravere uden gartnerisk uddannelse. Årslønnen aftales inden for intervallet kr. 266.377,81 kr. – 343.488,05 (nutidskroner). Fikspunktet er kr. 266.377,81 (nutidskroner). Der ydes et årligt rådighedsbeløb på kr. 21.072,76 (nutidskroner). Stillingen er indplaceret i løngruppe 2, for gravere med gartnerisk uddannelse. Årslønnen aftales inden for intervallet kr. 280.398,14 kr. – 357.507,31 (nutidskroner). Fikspunktet er kr. 294.418,48 (nutidskroner). Der ydes et årligt rådighedsbeløb på kr. 21.072,76 (nutidskroner). Menighedsrådets forslag til lønniveau er fikspunktet årligt ved ansættelse på 30 timer pr. uge. Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK. Ansættelsen sker med tre måneders prøvetid. Menighedsrådene kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen. Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte formand for menighedsrådet Flemming B. Stignæs, tlf. 29 93 84 38 eller kontaktperson Bente J. Christensen, tlf.: 20 93 89 84 . Ansøgning med relevante bilag sendes til Stenbjerg menighedsråd på e-mail: 9235fortrolig@SOGN.DK Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest onsdag den 15. august 2018 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 34. 

 

Kalender

19aug kl. 10:30

Gudstjeneste i Hørsted kirke

19aug kl. 10:30
26aug kl. 10:30

Gudstjeneste i Nørhå kirke

26aug kl. 10:30
02sep kl. 09:00

Gudstjeneste i Stenbjerg kirke

02sep kl. 09:00
09sep kl. 09:00

Gudstjeneste i Sønderhå kirke

09sep kl. 09:00
16sep kl. 10:30

Høstgudstjeneste i Stenbjerg kirke

16sep kl. 10:30
23sep kl. 10:30

Høstgudstjeneste i Nørhå kirke

23sep kl. 10:30