Hørsted

Kirken og sognet

Den gotiske kirke i Hørsted hører til de få yngre middelalderkirker i Thy. I modsætning til de ældre romanske kirker, der e rbygget af kvadersten af granit, er kirken i Hørsted opført af kampesten og marksten omkring 1400. 

Kirken bestod opringdelig af kor og skib, men i 1863 byggedes et våbenhus til på den sydlige del af skibet. Men da tårnet, med våbenhus i underste etage, blev bygget i 1936, sløjfede man det gamle våbenhus. 

Ifølge et sagn er kampstenene i kirkens mure hentet fra et hedensk gudehov i nærheden. To gårde nær kirken kirken hedder "Tyrhov", hvilket også antyder førkristen aktivitet.

Døbefonten er middelalderlig granitkumme uden afløb, placeret på to sten. Sydtysk dåbsfad fra o. 1575 med mariæ bebudelse.

I sognet bor der ca 100 mennesker og navnet Hørsted har to mulige oprindelser. Enten kommer det af det gamle danske ord "hørgh", der betyder stendynge eller offersted, eller også kommer det fra plantenavnet "hør".

Gudstjenester Hørsted

29sep kl. 10:30

Høstgudstjeneste i Hørsted kirke

29sep kl. 10:30