Nørhå Kirke

Kirken og sognet

I Thy mellem Vesterhavet og Limfjorden ligger Nørhå Kirke. Den er som mange af landets kirker bygget o. 1200.

3 km. sydvest for kirken ligger en Sct. Thøgers kilde, men om kirken har været viet til denne helgen vides ikke - kirken har dog i århundreder båret navnet Sct. Thøgers kirke.

Navnet Nørhå stammer sandsynligvis fra det gamle svenske dialektord "hå", der betyder sø - altså sognet beliggende nord for søen (Nørhå sø).

Den kullede bygning består af apsis og kor og skib er fra romansk tid. Våbenhuset er bygget af gule munkesten og er fra 1934 (afløste et ældre fra 1850. 

Kirken er bygget af grantikvadre. En større del af disse kvadre blev sat om i forbindelse med en stor restaurering i 1996.

Døbefonten er romansk af thybotype med sydtysk dåbsfad med relief af Mariæ Bebudelse fra o. 1575.

Prædikestolen er fra omkring 1610.

 

 

 

Gudstjenester Nørhå

05jul kl. 10:30

Gudstjeneste i Nørhå kirke

05jul kl. 10:30