Sønderhå

Kirken og sognet

Centralt i sognet ligger Sønderhå Kirke på en bakke med vid udsigt. Kirken består af romansk kor og skib fra 1100-tallet samt sengotisk tårn fra omkring 1500. Tårnet er måske rejst til afløsning af et ældre romansk tårn, for de mange kvadersten af granit i tårnets murværk tyder på genbrug. Det almindelig bygningsmateriale omkring 1500 var munkesten (store mursten).

Oprindeligt har det indvendige af kirken selvfølgelig set anderledes ud end i dag. Til at begynde med har der været lerstampet gulv og kun siddemuligheder på en slags bænke ude langs muren. Når man tager den tids mangel på tekniske muligheder i betragtning, har opførelsen af kirken taget mange år. Det var trods alt fritidsarbejde for sognets beboere. 

De oprindelige små romanske vinduer er også de fleste steder erstattet af større vinduer. Og syddøen er også, ligesom mangeandre steder, blevet tilmuret.

Opgangen til prædikestolen gennem den såkaldte triumfmur er lavet i 1500-tallet. Der har tidligere været kalkmalerier i kirken, blandt andet en bisperække bestående af bisperne i stiftet fra 1537-1709. Men som mange andre steder blev maleriernes tilstand efterhånden meget dårlig.

Døbefonten er romansk af thybotype; sydtysk dåbsfad med habsburgske våben og frise med hjort og hund. 

Gudstjenester Sønderhå

01nov kl. 10:30

Gudstjeneste i Sønderhå kirke

01nov kl. 10:30