Kontakt

Sognepræsten:

Ivan Tabrizi

Morten Nielsens vej 9, Nørhå

7752 Snedsted

Tlf. 97934221, e-mail: it@km.dk

Nørhå kirke:

Menighedsrådsformand:

Kirsten Ehlers, Knattrupvej 4, Sønderhå, 7752 Snedsted, tlf. 97939055, e-mail: knattrup@post.tele.dk.

Kasserer:

Knud Ole Henriksen, Skolegade 36. 7755 Bedsted, tlf. 97945616.

Kirkeværge:

Aksel Fink, Kærgårdsvej 36, Nørhå, 7752 Snedsted, tlf. 97934864.

Graver:

Niels Heimann, Gjersbølvej 9, 7752 Snedsted, tlf. 22912588.

Graverafløser:

Mette Nygaard Kristensen, 22265021.

Kirkesanger:

Jens Højbjerg, Hørdumvej 16, 7752 Snedsted, tlf. 97936398.

Organist:

Gurli Korgaard, Vorupørvej 110, Hundborg, 7700 Thisted, tlf. 97121233.

 

 

Stenbjerg kirke:

Menighedsrådsformand:

Flemming Bonde Stignæs, Pørvensvej 28, Stenbjerg, 7752 Snedsted, tlf. 97938438/29938438, e-mail: fstignaes@gmail.com.

Kasserer:

Samme som i Nørhå.

Kirkeværge:

Jan Madsen, sømærkevej 4, Stenbjerg, 7752 Snedsted, tlf. 22919442.

Graver:

Lone Borregaard, tlf.: 41495175

Gravermedhjælper:

Holger Mouritsen, tlf.: 20219388

Kirkesanger:

Jens Højbjerg Christensen, Hørdumvej 16, 7752 Snedsted, tlf. 97936398.

Organist:

Vakant.

 

 

 

Sønderhå kirke:

Menighedsrådsformand:

Samme som i Nørhå.

Kasserer: 

Samme som i Nørhå.

Kirkeværge:

Samme som i Nørhå.

Graver:

Samme som Nørhå.

Gravermedhjælper:

Samme som i Nørhå.

Kirkesanger:

Samme som i Stenbjerg.

Hørsted kirke:

Menighedsrådsformand:

Samme som i Nørhå.

Kasserer:

Samme som i Nørhå.

Graver:

Samme som i Sønderhå.

Gravermedhjælper:

Samme som i Sønderhå.

Organist:

Samme som i Nørhå.