Kontakt

Sognepræsten:

Ivan Tabrizi

Morten Nielsens vej 9, Nørhå

7752 Snedsted

Tlf. 97934221, e-mail: it@km.dk

Nørhå kirke:

Menighedsrådsformand:

Kirsten Ehlers, Knattrupvej 4, Sønderhå, 7752 Snedsted, tlf. 97939055, e-mail: knattrup@post.tele.dk.

Kasserer:

Knud Ole Henriksen, Skolegade 36. 7755 Bedsted, tlf. 97945616.

Kirkeværge:

Aksel Fink, Kærgårdsvej 36, Nørhå, 7752 Snedsted, tlf. 97934864.

Graver:

Niels Heimann, Gjersbølvej 9, 7752 Snedsted, tlf. 22912588.

Graverafløser:

Mona yde Hove, Meldbjergvej 3, Stagstrup, 7752 Snedsted, tlf. 24429366.

Kirkesanger:

Kristine Frøkjær, Landevejen 13, Heltborg, 7760 Hurup, tlf. 75669121.

Organist:

Gurli Korgaard, Vorupørvej 110, Hundborg, 7700 Thisted, tlf. 97121233.

 

 

Stenbjerg kirke:

Menighedsrådsformand:

Flemming Bonde Stignæs, Pørvensvej 28, Stenbjerg, 7752 Snedsted, tlf. 97938438/29938438, e-mail: fstignaes@gmail.com.

Kasserer:

Samme som i Nørhå.

Kirkeværge:

Rigmor Nissen, Sømærkevej 28, Stenbjerg, 7752 Snedsted, tlf. 97938228.

Graver:

Thomas Langgaard Madsen, Ydbyvej 130. 7760 Hurup, tlf. 29218094.

Gravermedhjælper: 

Holger Mouritsen, Lethsvej 5, Visby, 7755 Bedsted, tlf. 20219388.

Kirkesanger:

Jens Højbjerg Christensen, Hørdumvej 16, 7752 Snedsted, tlf. 97936398.

Organist:

Marian Boelskifte, Østermøllevej 8, 7700 Thisted, tlf. 26358417.

 

 

Sønderhå kirke:

Menighedsrådsformand:

Samme som i Nørhå.

Kasserer: 

Samme som i Nørhå.

Kirkeværge:

Samme som i Nørhå.

Graver:

Tage Schultz, Gyrupvej 1, Sønderhå, 7752 Snedsted, tlf. 97939021/21705821.

Gravermedhjælper:

Samme som i Nørhå og Hanne Kanstrup Johnsen, Åbrovej 17, 7755 Bedsted, tlf. 97946155.

Kirkesanger:

Samme som i Stenbjerg.

Hørsted kirke:

Menighedsrådsformand:

Samme som i Nørhå.

Kasserer:

Samme som i Nørhå.

Graver:

Samme som i Sønderhå.

Gravermedhjælper:

Samme som i Sønderhå.

Organist:

Samme som i Nørhå.